Kylämummi ja -vaari toiminta

Kylämummit ja –vaarit Raisiossa

 

 

Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita isovanhempi-ikäisiä aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Jokaisen tiedot ja taidot ovat tärkeitä.

Kylämummit ja -vaarit eivät ole yksittäisten lasten varamummeja tai vaareja, vaan toimivat esimerkiksi päiväkodeissa ja MLL:n perhekahviloissa ja kerhoissa. Kylämummit ja -vaarit voivat mm. lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä ja järjestää heille luontorasteja. Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen.

Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, luotettavuus ja luottamuksellisuus. Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirtymistä, omilla ehdoilla. Voi itse päättä, kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevaa.

 

Kylämummi- ja kylävaaritoiminnalla halutaan:

  • tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua
  • lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • siirtää kulttuuriperintöä
  • luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä
  • lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista

 

Raisiossa  kylämummit ja –vaarit vierailevat omissa toimintapaikoissa oman aikataulunsa mukaan.   Raisiossa toimintaa on päiväkodeissa, kouluissa sekä perhekahvilassa.

Vertaisrymätapaamisia toiminnassa mukana olevien kanssa pidämme neljä kertaa vuodessa, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä.

 

 

Lisätietoja löytyy mm.koulutuksista löytyy osoitteesta  https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/vapaaehtoistyo/kylamummiksi-tai-vaariksi/