Kylämummi ja -vaari toiminta

Kylämummit ja –vaarit Raisiossa

 

 

MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat lasten kanssa muun muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja kirjastoissa. Monet tulevat mukaan, koska lasten kanssa on niin mukavaa! Kylämummit ja -vaarit voivat mm. lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä tai järjestää heille vaikka luontorasteja. Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen.

Kylämummit ja -vaarit ovat aikuisia jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa heille aikaansa. Osalla on omia lapsenlapsia, osalla ei.

Puolet kylämummeista ja -vaareista käy tapaamassa lapsia kerran viikossa, muut useammin tai harvemmin. Jokainen voi osallistua oman elämäntilanteensa ja voimiensa mukaan. Kylämummeille ja -vaareille järjestetään myös vertaistapaamisia pari kertaa vuodessa.

Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, luotettavuus ja luottamuksellisuus. Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirtymistä, omilla ehdoilla. Voi itse päättä, kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevaa.

 

Kylämummi- ja kylävaaritoiminnalla halutaan:

  • tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua
  • lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • siirtää kulttuuriperintöä
  • luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä
  • lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista

Jos kiinnostuit kylämummi ja -vaaritoiminnasta, ota yhteyttä MLL:n Varsinais-Suomen piiriin. MLL:n piirit perehdyttävät kylämummit ja -vaarit tehtäväänsä ja auttavat löytämään sopivan lapsiryhmän, jossa vierailla. 

Olet tärkeä.fi sivustolta löydät lisätietoja.